Tôm biển
Tôm biển
Tôm biển
Tôm biển

Tôm biển

500,000₫

Món ngon từ Tôm Biển Phú Quốc

Tôm tươi

đổi 1 (cùng mẫu, cùng màu, cùng dung lượng...). Trường hợp sản phẩm đổi hết hàng, khách hàng có thể đổi sang sản phẩm khác cùng nhóm hàng có giá trị lớn hơn 50% giá trị sản phẩm lỗi (hoàn tiền phần chênh lệch).

Sản phẩm vừa xem